РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭХО
Литературные проекты
Т.О. «LYRA» (ШТУТГАРТ)
Проза
«Эта книга не придумана, она остро пережита…»
Поэзия
ГРИГОРИЙ КОЧУР И ЕГО «ИНТИНСКАЯ ТЕТРАДЬ»
Публицистика
МАЛЕНЬКАЯ И… БОЛЬШАЯ СТРАНА
Драматургия
Спасибо Вам, тренер
Литературоведение
КИММЕРИЯ Максимилиана ВОЛОШИНА
Литературная критика
Новости литературы
Конкурсы, творческие вечера, встречи
"Земля Израиля и В.В.Верещагин"(ч.1)

Литературные анонсы

Опросы

Работает ли система вопросов?
0% нет не работает
100% работает, но плохо
0% хорошо работает
0% затрудняюсь ответит, не голосовал

ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ НАРОДОВ РАЗНЫХ СТРАН=2

Поэзия Марк Каганцов


Продолжаем публикации по предложенному нами вышеназванному проекту. Знакомство с произведениями украинских писателей, сидевших в ГУЛАГе, с поэтами, посвятившими свои произведения евреям, нашедшими сходство в судьбах украинского и еврейского народов, с поэзией многих народов убедило нас в том, что этой важной и актуальной темой надо заниматься. К нам уже присоединились любители и знатоки поэзии.
Марк Каганцов (kagantsovmark@mail.ru), Юлия Систер (ysister914@gmail.com)

Еврейские мотивы в украинской поэзии
Иван Франко Из сборника Морица Розенфельда
«Песни гетто».

(по публикации в «Энциклопедии жизни и творчества Ивана Франко»
http://www.i-franko.name/uk/Transl/1911.html)
Моя пісня
Моріц Розенфельд
Переклад Івана Франка

(із збірки «Lieder des Ghetto»)
О вірте, не золота бренькіт мені
Викликає з серця пісні,
Не ласка панів та принуки
Настроюють струн моїх згуки.
Тільки рабське зітхання й стогнання
Викликає мій спів,
Те горюче співання й благання
За моїх убогих братів.
Отак зійшла юність, неначе у сні,
І мужа знесилюють труди.
Чим можуть за теє віддячить мені
Убогії люди?
У них лише сльози за сльози тепер
Замість золотої мамони;
На сльози то я мільйонер
І плачу за мільйони!
________________________________________
Примітки
Lieder des Ghetto von Morris Rosenfeld. Autor – Übertragung aus dem Jüdischen von Berthold Feiwel, mit Zeichnungen von E. M. Lilien. Berlin: Fünfte Auflage, [без року].
Вперше переклад опубліковано в «Неділі» (1911, 11 червня). Подається за виданням: Франко І. Твори. 1929. Т.27. С.342.
Чому цей короткий твір, суворо витриманий в дусі класової боротьби бідних експлуатованих євреїв проти багатих євреїв-експлуататорів, підпав під заборону – нині здогадатись неможливо. Певно, російським комуністам на той час обридли всякі євреї, і бідні, й багаті – от і викреслили їх усіх разом з їхньою класовою боротьбою.
Як би там не було, переклад не був включений до 50-томного «академічного» видання творів І.Франка. Ми передруковуємо його з видання «Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах» (Льв.: Каменяр, 2001 р.).

Моя песня

Мориц Розенфельд

Перевод Ивана Франко
(из сборника «Lieder des Ghetto»)

О верьте, совсем не золота звон

Рождает песни в сердце моём,

Не милость господ, не их принуждения

Настроят струн моих звуки для пения.

Только вздохи и стоны рабов

Вызывают песню мою,

В песне той много горьких слов.

Я за нищих братьев молю.

Так прошла юность, словно во сне,

И был путь бесконечно труден.

Отплатить за то чем могут мне

Эти нищие люди?

Слез дадут за слезы сверх мер,

Нет у них золотой маммоны;

Я на слезы миллионер,

Я и плачу за миллионы!

Примечания

Lieder des Ghetto von Morris Rosenfeld. Autor - Übertragung aus dem Jüdischen von Berthold Feiwel, mit Zeichnungen von EM Lilien. Berlin: Fünfte Auflage, [без года].

Впервые перевод опубликован в «Воскресенье» (1911, 11 июня). Печатается по изданию: Франко И. Сочинения. 1929 Т.27. С.342.

Почему это короткое произведение, строго выдержанное в духе классовой борьбы бедных эксплуатируемых евреев против богатых евреев-эксплуататоров, попало под запрет - ныне догадаться невозможно. Вероятно, российским коммунистам в то время надоели всякие евреи, и бедные, и богатые - вот и вычеркнули их всех вместе с их классовой борьбой.

Как бы там ни было, перевод не был включен в 50-томное «академическое» издание произведений И.Франко. Мы перепечатываем его по изданию «Мозаика из произведений, не вошедших в Собрание сочинений в 50 томах» (Львов: Каменяр 2001).
Пісня робітників
Моріц Розенфельд
Переклад Івана Франка

Гребем ми роботу,
Шваркочуть машини,
Добра нагрібаємо много;
Та що ми наробим,
І що наспособим,
І що назгрібаєм,
Собі здобуваєм
Лиш голод, і муку, і більше нічого.
Шваркочуть машини
Щодня, щогодини,
Та що нам із того, дурним?
Лиш мрії й надії
На кращії дії,
І праця без впину,
Така ж до загину,
І гнуться під ігом страшним.
Весело гуркоче наш «Зінгер» доночі;
Цей гуркіт приємний майстрам;
Та в гуркоті тому
Такому шпаркому
Бренять наші сльози,
Таяться погрози,
Гуркочуть прокляття усім лихварям.
Ми люди зарібні
Співати нездібні,
Лиш руки потрібні
Для власті й хвали багачам;
Гребем і гуркочем,
Поки дотолочим
До вічності темної брам.
1911 р.
________________________________________
Примітки
Уперше переклад опубліковано в «Неділі» (1911, 5 серпня). Подається за виданням: Франко І. Твори. 1929. Т.27. С.343.
Так само, як і попередній твір Розенфельда, він є більше агітаційним, ніж власне-літературним твором, і агітує він за класову боротьбу. Але те, що російські начальники терпіли у Дем’яна Бідного, вони не терпіли в Івана Франка.
Переклад не був включений до 50-томного «академічного» видання творів І.Франка. Ми передруковуємо його з видання «Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах» (Льв.: Каменяр, 2001 р.).

Песня рабочих

Мориц Розенфельд

Перевод Ивана Франко

Гребём мы работу,

В движенье машины,

Добра нагребаем огромные кучи;

И что нагребём мы

Трудом неуёмным,

С того, что натрудим,

Себе мы добудем

Лишь голод, и муку, лишь их мы получим.

В движенье машины у нас

Стучат каждый день, каждый час,

И что нам с того, бестолковым?

Пустые мечты одни,

Надежды на лучшие дни,

И труд день за днём,

Пока не помрём,

Привычные к страшным оковам.

Задорно грохочет наш «Зингер» до ночи;

И грохот тот нравится всем мастерам;

И в грохоте том

Таком заводном

Звенят наши слезы,

Таятся угрозы,

Грохочут проклятия ростовщикам.

Рабочий мы люд,

Не для песен мы тут,

Нужны богачам наши руки и труд,

Дают богачам они власть и почёт;

Грохочем, гребём,

Пока добредём

До вечности темной ворот.

1911

Примечания

Впервые перевод опубликован в «Воскресенья» (1911, 5 августа). Печатается по изданию: Франко И. Сочинения. 1929 Т.27. С.343.

Так же, как и предыдущее произведение Розенфельда, оно является больше агитационным, чем собственно-литературным произведением, и агитирует оно за классовую борьбу. Но то, что российские начальники терпели у Демьяна Бедного, они не терпели у Ивана Франко.

Перевод не был включен в 50-томное «академическое» издание произведений И.Франко. Мы перепечатываем его по изданию «Мозаика из произведений, не вошедших в Собрание сочинений в 50 томах» (Львов: Каменяр 2001).
Переводы с украинского Марка Каганцова
Морис Розенфельд (наст. имя Моше-Яаков Алтер, משה יעקב אלטער - идиш, 28 декабря 1862, местечко Бокша Сувалкской губернии, ныне Литва – 22 июня 1923, Нью-Йорк) - поэт на идиш, близкий к кругам еврейского анархистского движения. Наряду с анархистами Д. Эдельштадтом, Й. Бовшовером и социалистом Моррисом Винчевским считается одним из основоположников еврейской пролетарской поэзии.

Биография
Родился в деревне в семье портного, которая вскоре переехала в Варшаву, а затем в Сувалки, где мальчик несколько лет учился в хедере. Рано женившись, продолжал изучать Гемару в бейт-мидраше. Самостоятельно изучил польский и немецкий языки, читал светскую литературу на иврите, увлекался поэзией Э. Цунзера и М. Гордона на идиш, пьесами А. Гольдфадена. Первое стихотворение на идиш написал в возрасте 15 лет. В США - с 1881 г.; затем уехал в Лондон, где испытывал большие лишения, учился портняжному делу. Здесь сблизился с анархистским рабочим движением, вступил в т.н. "Бернер-Стрит клаб", клуб на улице Бернер (официальное название - "Международное общество по просвещению трудящихся", находившееся под большим влиянием князя Кропоткина).
В конце 1886 г. вновь переехал в Америку, где 18 лет работал гладильщиком в портняжных мастерских Нью-Йорка. Стихи того периода имеют большую популярность среди рабочих, проникнуты революционным духом. Печатался в анархистских газетах "Варhайт" (Нью-Йорк), "Арбейтер фрайнд" (Лондон). Публиковался также в нью-йоркских газетах "Дер моргенштерн", "Нью-Йоркер идише фольксцайтунг", "Идише фольксблат", "Дер теглихер херальд". В 1900 - 1913 гг. - сотрудник "Форвертс". Одно время был постоянным сотрудником нью-йоркской газеты на идиш "Арбетер цайтунг". Выступал с чтением стихов в еврейских рабочих клубах. Тяжело заболев, оставил работу гладильщика, жил тем, что разносил книги своих стихов по домам на продажу.


Одна из иллюстраций Эфраима Лилиена к "Песням гетто" М. Розенфельда.
В 1898 г. вышел сборник стихов "Песни гетто" на идиш с прозаическим переводом на английский; книга получила одобрение американских критиков и была переведена на немецкий, польский, словацкий, венгерский языки, выдержала несколько изданий. Розенфельд написал также либретто для оперы "Дер лецтер коэн годл, одер религион ун либэ" ("Последний первосвященник, или религия и любовь"), поставленной в 1896 г. в Нью-Йорке. С этого времени его стихи включаются в поэтические антологии. В поэзию его проникают национальные мотивы, чем были недовольны анархисты - издатели "Арбейтер фрайнд": "Ярый революционер Розенфельд стал плакальщиком Сиона!" (1899).
Поэт был полупарализован, ему грозила слепота, однако творческая деятельность продолжалась. Вышли 6 томов "Шрифтн" ("Сочинений") - Нью-Йорк, 1908-1910 гг.; "Гевейлте шрифтн" ("Избранные сочинения") - Нью-Йорк, 1912 г., в 3-х тт.; художественные биографии Г. Гейне (Нью-Йорк, 1906 г.) и Йегуды Га-Леви (Нью-Йорк, 1907 г.). В 1908 г. совершил поездку по Западной Европе и Галиции. С 1913 г., порвав с социалистической "Форвертс", стал сотрудничать с ортодоксальной "Идише тагеблат" (до 1921 г.). До конца своей жизни испытывал сильную нужду; обладая сложным характером, ругался и ссорился с редакторами, издателями и критиками. Один из последних прижизненных сборников "Лидэр" ("Стихи") был издан в 1920 г. в Советской России. Не считая себя сионистом, участвовал в работе Сионистского конгресса в Лондоне в качестве делегата (1900 г.).
В 1908 Розенфельд совершил поездку по Западной Европе и Галиции, где был восторженно принят читателями.
Умер и похоронен рядом с Шолом-Алейхемом на кладбище еврейской бедноты Маунт Кармел в Бруклине. Часть литературного наследия - рукописи и книги - хранились в Институте еврейской пролетарской культуры в Киеве (с 1930 г.). Впоследствии, в ходе разгрома Сталиным еврейской культуры в СССР, рукописи Розенфельда пропали. Наряду с Эдельштадтом и Бовшовером был признан всеми общественно-политическими направлениями на "еврейской улице" как большой авторитет - от коммунистов до сионистов, от анархистов до бундовцев.


Произведения
• "Di gloke", сборник стихов, 1888
• "Di blumenkette", сборник стихов, 1890
• "Lider-bukh", сборник стихов
o Переводы:
o на английском языке - Songs from the Ghetto ("Песни гетто"). Перевод Лео Винера. Нью-Йорк, 1898
o на немецком языке: Lieder des Ghetto (Песни гетто). Перевод Бертольда Файвеля. Calvary, Berlin, 1902
• "Shriftn", избранные сочиения в шести томах. Нью-Йорк, 1908-1910
• "Geveylte shriftn", Нью-Йорк, 1912
• "Dos bukh fun libe", 1914
http://ejwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81


 

ФИО*:
email*:
Отзыв*:
Код*

Связь с редакцией:
Мейл: acaneli@mail.ru
Тел: 054-4402571,
972-54-4402571

Литературные события

Литературная мозаика

Литературная жизнь

Литературные анонсы

  • Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие во Втором международном конкурсе малой прозы имени Авраама Файнберга. Подробности на сайте. 

  • Внимание! Прием заявок на Седьмой международный конкурс русской поэзии имени Владимира Добина с 1 февраля по 1 сентября 2012 года. 

  • Афиша Израиля. Продажа билетов на концерты и спектакли
    http://teatron.net/ 

Официальный сайт израильского литературного журнала "Русское литературное эхо"

При цитировании материалов ссылка на сайт обязательна.