РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭХО
Литературные проекты
Т.О. «LYRA» (ШТУТГАРТ)
Проза
Я родом из… гетто
Поэзия
Памяти Минского гетто
Публицистика
Судьба еврейского солдата с русским именем Федор…
Драматургия
Спасибо Вам, тренер
Литературоведение
КИММЕРИЯ Максимилиана ВОЛОШИНА
Литературная критика
Новости литературы
Конкурсы, творческие вечера, встречи
Интервью с Ефимом Златкиным

Литературные анонсы

Опросы

Работает ли система вопросов?
0% нет не работает
100% работает, но плохо
0% хорошо работает
0% затрудняюсь ответит, не голосовал

ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ НАРОДОВ РАЗНЫХ СТРАН=2

Поэзия Марк Каганцов


Продолжаем публикации по предложенному нами вышеназванному проекту. Знакомство с произведениями украинских писателей, сидевших в ГУЛАГе, с поэтами, посвятившими свои произведения евреям, нашедшими сходство в судьбах украинского и еврейского народов, с поэзией многих народов убедило нас в том, что этой важной и актуальной темой надо заниматься. К нам уже присоединились любители и знатоки поэзии.
Марк Каганцов (kagantsovmark@mail.ru), Юлия Систер (ysister914@gmail.com)

Еврейские мотивы в украинской поэзии
Иван Франко Из сборника Морица Розенфельда
«Песни гетто».

(по публикации в «Энциклопедии жизни и творчества Ивана Франко»
http://www.i-franko.name/uk/Transl/1911.html)
Моя пісня
Моріц Розенфельд
Переклад Івана Франка

(із збірки «Lieder des Ghetto»)
О вірте, не золота бренькіт мені
Викликає з серця пісні,
Не ласка панів та принуки
Настроюють струн моїх згуки.
Тільки рабське зітхання й стогнання
Викликає мій спів,
Те горюче співання й благання
За моїх убогих братів.
Отак зійшла юність, неначе у сні,
І мужа знесилюють труди.
Чим можуть за теє віддячить мені
Убогії люди?
У них лише сльози за сльози тепер
Замість золотої мамони;
На сльози то я мільйонер
І плачу за мільйони!
________________________________________
Примітки
Lieder des Ghetto von Morris Rosenfeld. Autor – Übertragung aus dem Jüdischen von Berthold Feiwel, mit Zeichnungen von E. M. Lilien. Berlin: Fünfte Auflage, [без року].
Вперше переклад опубліковано в «Неділі» (1911, 11 червня). Подається за виданням: Франко І. Твори. 1929. Т.27. С.342.
Чому цей короткий твір, суворо витриманий в дусі класової боротьби бідних експлуатованих євреїв проти багатих євреїв-експлуататорів, підпав під заборону – нині здогадатись неможливо. Певно, російським комуністам на той час обридли всякі євреї, і бідні, й багаті – от і викреслили їх усіх разом з їхньою класовою боротьбою.
Як би там не було, переклад не був включений до 50-томного «академічного» видання творів І.Франка. Ми передруковуємо його з видання «Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах» (Льв.: Каменяр, 2001 р.).

Моя песня

Мориц Розенфельд

Перевод Ивана Франко
(из сборника «Lieder des Ghetto»)

О верьте, совсем не золота звон

Рождает песни в сердце моём,

Не милость господ, не их принуждения

Настроят струн моих звуки для пения.

Только вздохи и стоны рабов

Вызывают песню мою,

В песне той много горьких слов.

Я за нищих братьев молю.

Так прошла юность, словно во сне,

И был путь бесконечно труден.

Отплатить за то чем могут мне

Эти нищие люди?

Слез дадут за слезы сверх мер,

Нет у них золотой маммоны;

Я на слезы миллионер,

Я и плачу за миллионы!

Примечания

Lieder des Ghetto von Morris Rosenfeld. Autor - Übertragung aus dem Jüdischen von Berthold Feiwel, mit Zeichnungen von EM Lilien. Berlin: Fünfte Auflage, [без года].

Впервые перевод опубликован в «Воскресенье» (1911, 11 июня). Печатается по изданию: Франко И. Сочинения. 1929 Т.27. С.342.

Почему это короткое произведение, строго выдержанное в духе классовой борьбы бедных эксплуатируемых евреев против богатых евреев-эксплуататоров, попало под запрет - ныне догадаться невозможно. Вероятно, российским коммунистам в то время надоели всякие евреи, и бедные, и богатые - вот и вычеркнули их всех вместе с их классовой борьбой.

Как бы там ни было, перевод не был включен в 50-томное «академическое» издание произведений И.Франко. Мы перепечатываем его по изданию «Мозаика из произведений, не вошедших в Собрание сочинений в 50 томах» (Львов: Каменяр 2001).
Пісня робітників
Моріц Розенфельд
Переклад Івана Франка

Гребем ми роботу,
Шваркочуть машини,
Добра нагрібаємо много;
Та що ми наробим,
І що наспособим,
І що назгрібаєм,
Собі здобуваєм
Лиш голод, і муку, і більше нічого.
Шваркочуть машини
Щодня, щогодини,
Та що нам із того, дурним?
Лиш мрії й надії
На кращії дії,
І праця без впину,
Така ж до загину,
І гнуться під ігом страшним.
Весело гуркоче наш «Зінгер» доночі;
Цей гуркіт приємний майстрам;
Та в гуркоті тому
Такому шпаркому
Бренять наші сльози,
Таяться погрози,
Гуркочуть прокляття усім лихварям.
Ми люди зарібні
Співати нездібні,
Лиш руки потрібні
Для власті й хвали багачам;
Гребем і гуркочем,
Поки дотолочим
До вічності темної брам.
1911 р.
________________________________________
Примітки
Уперше переклад опубліковано в «Неділі» (1911, 5 серпня). Подається за виданням: Франко І. Твори. 1929. Т.27. С.343.
Так само, як і попередній твір Розенфельда, він є більше агітаційним, ніж власне-літературним твором, і агітує він за класову боротьбу. Але те, що російські начальники терпіли у Дем’яна Бідного, вони не терпіли в Івана Франка.
Переклад не був включений до 50-томного «академічного» видання творів І.Франка. Ми передруковуємо його з видання «Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах» (Льв.: Каменяр, 2001 р.).

Песня рабочих

Мориц Розенфельд

Перевод Ивана Франко

Гребём мы работу,

В движенье машины,

Добра нагребаем огромные кучи;

И что нагребём мы

Трудом неуёмным,

С того, что натрудим,

Себе мы добудем

Лишь голод, и муку, лишь их мы получим.

В движенье машины у нас

Стучат каждый день, каждый час,

И что нам с того, бестолковым?

Пустые мечты одни,

Надежды на лучшие дни,

И труд день за днём,

Пока не помрём,

Привычные к страшным оковам.

Задорно грохочет наш «Зингер» до ночи;

И грохот тот нравится всем мастерам;

И в грохоте том

Таком заводном

Звенят наши слезы,

Таятся угрозы,

Грохочут проклятия ростовщикам.

Рабочий мы люд,

Не для песен мы тут,

Нужны богачам наши руки и труд,

Дают богачам они власть и почёт;

Грохочем, гребём,

Пока добредём

До вечности темной ворот.

1911

Примечания

Впервые перевод опубликован в «Воскресенья» (1911, 5 августа). Печатается по изданию: Франко И. Сочинения. 1929 Т.27. С.343.

Так же, как и предыдущее произведение Розенфельда, оно является больше агитационным, чем собственно-литературным произведением, и агитирует оно за классовую борьбу. Но то, что российские начальники терпели у Демьяна Бедного, они не терпели у Ивана Франко.

Перевод не был включен в 50-томное «академическое» издание произведений И.Франко. Мы перепечатываем его по изданию «Мозаика из произведений, не вошедших в Собрание сочинений в 50 томах» (Львов: Каменяр 2001).
Переводы с украинского Марка Каганцова
Морис Розенфельд (наст. имя Моше-Яаков Алтер, משה יעקב אלטער - идиш, 28 декабря 1862, местечко Бокша Сувалкской губернии, ныне Литва – 22 июня 1923, Нью-Йорк) - поэт на идиш, близкий к кругам еврейского анархистского движения. Наряду с анархистами Д. Эдельштадтом, Й. Бовшовером и социалистом Моррисом Винчевским считается одним из основоположников еврейской пролетарской поэзии.

Биография
Родился в деревне в семье портного, которая вскоре переехала в Варшаву, а затем в Сувалки, где мальчик несколько лет учился в хедере. Рано женившись, продолжал изучать Гемару в бейт-мидраше. Самостоятельно изучил польский и немецкий языки, читал светскую литературу на иврите, увлекался поэзией Э. Цунзера и М. Гордона на идиш, пьесами А. Гольдфадена. Первое стихотворение на идиш написал в возрасте 15 лет. В США - с 1881 г.; затем уехал в Лондон, где испытывал большие лишения, учился портняжному делу. Здесь сблизился с анархистским рабочим движением, вступил в т.н. "Бернер-Стрит клаб", клуб на улице Бернер (официальное название - "Международное общество по просвещению трудящихся", находившееся под большим влиянием князя Кропоткина).
В конце 1886 г. вновь переехал в Америку, где 18 лет работал гладильщиком в портняжных мастерских Нью-Йорка. Стихи того периода имеют большую популярность среди рабочих, проникнуты революционным духом. Печатался в анархистских газетах "Варhайт" (Нью-Йорк), "Арбейтер фрайнд" (Лондон). Публиковался также в нью-йоркских газетах "Дер моргенштерн", "Нью-Йоркер идише фольксцайтунг", "Идише фольксблат", "Дер теглихер херальд". В 1900 - 1913 гг. - сотрудник "Форвертс". Одно время был постоянным сотрудником нью-йоркской газеты на идиш "Арбетер цайтунг". Выступал с чтением стихов в еврейских рабочих клубах. Тяжело заболев, оставил работу гладильщика, жил тем, что разносил книги своих стихов по домам на продажу.


Одна из иллюстраций Эфраима Лилиена к "Песням гетто" М. Розенфельда.
В 1898 г. вышел сборник стихов "Песни гетто" на идиш с прозаическим переводом на английский; книга получила одобрение американских критиков и была переведена на немецкий, польский, словацкий, венгерский языки, выдержала несколько изданий. Розенфельд написал также либретто для оперы "Дер лецтер коэн годл, одер религион ун либэ" ("Последний первосвященник, или религия и любовь"), поставленной в 1896 г. в Нью-Йорке. С этого времени его стихи включаются в поэтические антологии. В поэзию его проникают национальные мотивы, чем были недовольны анархисты - издатели "Арбейтер фрайнд": "Ярый революционер Розенфельд стал плакальщиком Сиона!" (1899).
Поэт был полупарализован, ему грозила слепота, однако творческая деятельность продолжалась. Вышли 6 томов "Шрифтн" ("Сочинений") - Нью-Йорк, 1908-1910 гг.; "Гевейлте шрифтн" ("Избранные сочинения") - Нью-Йорк, 1912 г., в 3-х тт.; художественные биографии Г. Гейне (Нью-Йорк, 1906 г.) и Йегуды Га-Леви (Нью-Йорк, 1907 г.). В 1908 г. совершил поездку по Западной Европе и Галиции. С 1913 г., порвав с социалистической "Форвертс", стал сотрудничать с ортодоксальной "Идише тагеблат" (до 1921 г.). До конца своей жизни испытывал сильную нужду; обладая сложным характером, ругался и ссорился с редакторами, издателями и критиками. Один из последних прижизненных сборников "Лидэр" ("Стихи") был издан в 1920 г. в Советской России. Не считая себя сионистом, участвовал в работе Сионистского конгресса в Лондоне в качестве делегата (1900 г.).
В 1908 Розенфельд совершил поездку по Западной Европе и Галиции, где был восторженно принят читателями.
Умер и похоронен рядом с Шолом-Алейхемом на кладбище еврейской бедноты Маунт Кармел в Бруклине. Часть литературного наследия - рукописи и книги - хранились в Институте еврейской пролетарской культуры в Киеве (с 1930 г.). Впоследствии, в ходе разгрома Сталиным еврейской культуры в СССР, рукописи Розенфельда пропали. Наряду с Эдельштадтом и Бовшовером был признан всеми общественно-политическими направлениями на "еврейской улице" как большой авторитет - от коммунистов до сионистов, от анархистов до бундовцев.


Произведения
• "Di gloke", сборник стихов, 1888
• "Di blumenkette", сборник стихов, 1890
• "Lider-bukh", сборник стихов
o Переводы:
o на английском языке - Songs from the Ghetto ("Песни гетто"). Перевод Лео Винера. Нью-Йорк, 1898
o на немецком языке: Lieder des Ghetto (Песни гетто). Перевод Бертольда Файвеля. Calvary, Berlin, 1902
• "Shriftn", избранные сочиения в шести томах. Нью-Йорк, 1908-1910
• "Geveylte shriftn", Нью-Йорк, 1912
• "Dos bukh fun libe", 1914
http://ejwiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81


 

ФИО*:
email*:
Отзыв*:
Код*

Связь с редакцией:
Мейл: acaneli@mail.ru
Тел: 054-4402571,
972-54-4402571

Литературные события

Литературная мозаика

Литературная жизнь

Литературные анонсы

  • Афиша Израиля. Продажа билетов на концерты и спектакли
    http://teatron.net/ 

  • Внимание! Прием заявок на Седьмой международный конкурс русской поэзии имени Владимира Добина с 1 февраля по 1 сентября 2012 года. 

  • Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие во Втором международном конкурсе малой прозы имени Авраама Файнберга. Подробности на сайте. 

Официальный сайт израильского литературного журнала "Русское литературное эхо"

При цитировании материалов ссылка на сайт обязательна.